Samhällsvetenskapliga föreningen är den förening som de flesta av studenterna vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet är medlemmar i. Föreningen är just nu den största av de olika fakultetsföreningarna vid Stockholms universitet och drivs av studenter. Föreningens verksamhet består framförallt av studiesociala aktiviteter såsom fester, pubar, diskussionskvällar och en rad andra aktiviteter som kan vara intressant för medlemmarna.

Samhällsvetenskapliga föreningens hemsida