Enligt högskoleförordningen kan ett betyg inte överklagas men en student har dock möjlighet till rättelse eller omprövning. Här finner du en blankett samt mer information:  Omprövning av betyg (28 Kb)