Enligt högskoleförordningen kan ett betyg inte överklagas men en student har dock möjlighet till rättelse eller omprövning. Här finner du en blankett samt mer information: Omprövning av betyg (17 Kb)