Rumsnumren består av en bokstav plus tre siffror. Bokstaven anger vilket hus rummet ligger i. Första siffran i sifferkombinationen anger vånings­plan. Rum F497 ligger alltså i Hus F på plan 4.

Universitetets hörsalar är i regel placerade på plan 3 i hus A–F. Hörsal A1 finns alltså i hus A plan 3 och hörsal F11 i hus F plan 3. Ett undantag är G-salen som återfinns borta vid Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius väg 20C. Hitta till G-salen

Universitetets skrivsalar är Brunnsvikssalen (hus A, plan 5), Laduvikssalen (ovanför universitetsbiblioteket, plan 6), Ugglevikssalen (hus E, plan 5) samt Värtasalen (också ovanför universitetsbiblioteket, plan 6).