Varför valde du denna utbildning?

– För att jag har ett stort intresse för politik och tycker det är häftigt att lära mig saker om hur samhället är uppbyggt och fungerar. Det kan till exempel vara hur man genomför val eller vad våra grundlagar innebär. Och så tycker jag att det är superintressant att diskutera politik och statsvetenskap. Att det blev just Stockholms universitet är kopplat till mitt intresse för Nobelpriset. När jag gick på gymnasiet gick jag alltid och lyssnade på Nobelföreläsningarna i Aula Magna.

Vad tycker du om utbildningen hittills?

– Jag trivs jättebra. Det är en bra blandning av storföreläsningar och mindre seminarier. När man brutit isen i seminariegrupperna så brukar det bli jättebra diskussioner och man lär sig mycket. Det är också coolt att föreläsarna har så mycket kontakter utanför den akademiska världen. Exempelvis har min nuvarande föreläsare varit ledamot i Finanspolitiska rådet.

Vad är svårast?

– Den stora utmaningen är att balansera studierna med jobb och studentliv. Det gäller att lära sig att prioritera och arbeta effektivt. Men lär man sig det tror jag att man kommer ha nytta av det hela livet.

Vad tycker du om studentlivet vid Stockholms universitet?

– Jag tycker faktiskt att det är ett jättebra studentliv. Det är inte organiserat på samma sätt som vid de äldre lärosätena där det finns nationer som man tillhör. Men här finns det många föreningar att engagera sig i, och föreläsningar och pubar att gå på. Jag är engagerad i föreningen Stockholm universitets Politicesstuderande. Vi är en förening för alla studenter vid Politices kandidatprogrammet på Stockholms universitet. Vi arrangerar bland annat en inspark för nya studenter, studiebesök på riksdagen, sittningar och seminarier. Målet är att skapa ett så bra studentliv som möjligt för alla som läser Pol. kand-programmet.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag har ingen bestämd plan utan jag tycker det är viktigt att testa på en massa saker i livet. Just nu funderar jag exempelvis på att läsa till civilingenjör också. Man ska hålla alla dörrar öppna för förmodligen kommer du inte att jobba med samma sak hela livet!

Har du några tips till andra studenter?

– Mitt tips är nog att inte låta din utbildning definiera dig för mycket. Och tänk inte alltför mycket på framtiden – testa vad som är kul helt enkelt!

Namn: Andreas Estmark
Ålder: 21 år
Läser: Politices kandidatprogrammet i nationalekonomi och statsvetenskap