Varför valde du att läsa statsvetenskap?

– Jag har alltid varit väldigt samhällsintresserad. Jag kände att statsvetenskap var ett ämne som skulle ge mig kunskap om samhället i stort och hur våra institutioner och demokratiska system fungerade. Jag har valt att läsa fristående kurser i statsvetenskap och internationella relationer och kommer sätta ihop min egen kandidatexamen. Jag tror att denna utbildning kommer att ge en bra grund för framtida jobb.

Vad är det bästa med din utbildning?

– Det bästa med min utbildning är bredden men att du samtidigt har möjlighet att nischa dig eftersom det finns många valbara specialkurser. Jag är särskilt intresserad av säkerhetspolitik och har därför valt kurser med den inriktningen. Du har även möjlighet att studera utomlands vilket jag har gjort. Under en termin läste jag i Paris, vid universitetet Science Po.

Vad är mest utmanande?

– Det har nog varit att man tvingas att vidga sitt eget tankesätt i takt med att man fått större kunskap om stora begrepp och frågor såsom makt och demokrati. Man har fått utmana sitt eget tankesätt.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag vill arbeta internationellt helst med frågor inom säkerhetspolitik eller miljöpolitik. Min plan är att först söka praktik exempelvis på någon ambassad eller på Utrikesdepartementet.

Har du några tips till blivande studenter?

– Mitt tips till blivande studenter är att ta tillvara på de möjligheter som ges under din studietid, som att göra praktik eller studera utomlands

Namn: Linnea Andersson Formgren
Läser: Fristående kurser i statsvetenskap och internationella relationer.