Varför valde du att läsa statsvetenskap?

– Jag ville läsa något samhällsorienterat. Eftersom jag var politiskt aktiv så ville jag läsa ett ämne som lärde mig förstå hur samhället är uppbyggt och fungerar för att kunna vara med och påverka.

 Vad är det bästa med din utbildning?

– Det bästa med min utbildning är att allt du läser är så relevant och hjälper dig att förstå vad som sker här och nu i samhället. Utbildningen har också fått mig att inse hur viktigt det statsvetenskapliga perspektivet är för att kunna lösa klimatfrågan. Det är något som jag brinner för och utbildningen har verkligen inspirerat mig och gett mig kunskap om hur man som statsvetare kan ta sig an dessa frågor.

Vad är mest utmanande?

– Det mest utmanande har varit att förstå hur kunskaper i politisk teori kan tillämpas. I början var det svårt att förstå vilken användning jag skulle ha för de kunskaperna i mitt arbetsliv.

Vad tycker du om studentlivet vid Stockholms universitet?

- Vill man ha ett aktivt studentliv så finns alla möjligheter här och Stockholm är en fantastisk stad. Universitetet är också väldigt internationellt och det finns studenter från många olika länder.

Vad har du för framtidsplaner?

– Jag kommer att söka mig till sammanhang där jag har möjlighet att vara med och förändra. Jag vill framförallt syssla med klimat- och miljörelaterade frågor och bidra till en samhällsvetenskaplig förståelse för dessa frågor.

Har du några tips till blivande studenter?

– Var nyfiken och ta varje tillfälle i akt att ställa frågor till dina lärare och lär dig av deras kunskap. Glöm inte heller bort att ställa frågor till dina kurskamrater för de har helt andra perspektiv än du och ni kan lära mycket av varandra. Lägg också lite tid på att följa med vad som händer i omvärlden och var påläst. Då får du ut så mycket mer av utbildningen.

Namn: Hélène Sevastik
Läser: Masterprogram i statsvetenskap.