Elin Hafsteinsdótter.
Elin Hafsteinsdótter.

Berätta om din forskning!

- Jag tittar på fyra konsthändelser som väckt mycket starka känslor och följer den debatt som uppstår. Jag undersöker vad det är för politiskt och demokratiskt som sker i den här debatten, kommer det fram politiska krav, mobiliserar man, talar man som en grupp eller enskild individ, och så vidare. Två av de konsthändelser jag följer är Anna Odells ”Okänd kvinna 2009-349701”, och Makode Lindes tårtperformance vid ett evenemang på Moderna museet i Stockholm. Jag följer debatterna genom tryckt media, tv, radio och sociala medier. Förutom de här två svenska händelserna analyserar jag också två konsthändelser i Nederländerna. I centrum står inte konsten som sådan utan de offentliga debatterna. Det som har drivit mig är en vilja att utveckla vår teoretiska förståelse av demokratiska och politiska samtal.

Varför statsvetenskap?

- Jag började att läsa historia men funderade på att bli journalist och tänkte därför att statsvetenskap var ett bra ämne att läsa. Sedan tyckte jag så bra om ämnet att jag fortsatte och tog en pol. mag-examen. Jag jobbade ett tag som lärare men sökte sedan in till forskarutbildningen. Det som är så kul med statsvetenskap är att det är ett brett ämne som på olika sätt tar sig an viktiga frågor om politik och makt.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Att man får fördjupa sig i intressanta politiskteoretiska debatter och att genom sin egen och andras forskning upptäcka nya saker och perspektiv. Samma sak gäller undervisningen, det roligaste är när man varit med och skapat så goda förutsättningar att man märker att studenterna får en aha-upplevelse.

Vad undervisar du i?

- Jag undervisar i en kurs som heter ”Perspektiv på politik”. Jag undervisar även på metodkurser och handleder uppsatser.

Har du något råd till blivande studenter?

- Det är väldigt svårt att ge generella råd eftersom alla studenter är olika. Om jag trots det ska säga något generellt så avsätt tid för dina studier och läs mycket, både kurslitteratur och annat.

Namn: Elin Hafsteinsdóttir
Titel: Doktorand
Drömyrke som barn: Författare