Petter Zirath läser Masterprogrammet i statsvetenskap.
Petter Zirath läser Masterprogrammet i statsvetenskap.

Vad läser du?

- Jag läser Masterprogrammet i statsvetenskap. Jag har alltid haft ett stort samhällsintresse och en vilja att förstå hur samhället fungerar därför kände jag att statsvetenskap var ämnet för mig. 

Var gör du din praktik?

- Jag gör min praktik på Governo. Det är ett managementkonsultbolag som har fokus på offentlig sektor. Vi jobbar till största del med olika typer av utrednings- och analysarbeten men även med förändringsledning, styrning och organisation. Alla kunder är inom offentlig sektor, det kan vara myndigheter eller kommuner och landsting.

Varför sökte du just hit?

- Institutionen hade lagt ut en annons om att Governo sökte praktikanter. Jag lockades av att få jobba mot offentlig sektor och ville testa på utrednings- och analysarbete. Det lät som spännande uppgifter eftersom man får vara med och utveckla offentliga verksamheter.

Vad får du göra?

- Jag har fått vara med i flera projekt som Governo drivit. Vi arbetar alltid i team så man blir en del av en arbetsgrupp. Jag har fått göra mycket research, varit med vid intervjuer och workshops och då haft en dokumenterande roll. Sedan har jag varit med och diskuterat och analyserat resultaten och skrivit rapporter. Nu har jag tillsammans med en annan praktikant fått ett eget uppdrag som vi ska leda själva. Uppdraget handlar om skolutveckling och ska resultera i en rapport och ett slutseminarium.

Varför valde du att göra praktik?

- Det var ett självklart val. Jag kände att det var ett bra tillfälle att få komma ifrån skolbänken och testa på det man har lärt sig. Förutom att det är meriterande är det också en möjlighet att testa på en bransch där du kanske inte har möjlighet att få ditt första jobb.

Har du haft nytta av din utbildning?

- Ja, det tycker jag. Framförallt har man fått lära sig att överblicka stora mängder material och plocka ut den viktigaste informationen. Sättet man arbetar med uppsatserna vid universitetet är snarlikt hur man arbetar här med rapporter.

Skulle du rekommendera det till andra?

- Ja, verkligen. Det är en möjlighet att pröva det som du har läst om på universitet. Du får också en helt annan erfarenhet än du kan få av bara studier. Man får lära sig att arbeta i ett team och lära sig att planera och strukturera sin tid för att klara deadlines.

Har du tips till andra studenter som funderar på att göra praktik?

- När du skriver dina ansökningar så kom ihåg att beskriva varför du vill vara på just den arbetsplatsen. Jag tror det är bättre att lägga ner mer tid på ett fåtal ansökningar än att göra massutskick med en generell ansökan.

Namn: Petter Zirath
Ålder: 27 år
Läser: Masterprogrammet i statsvetenskap
Praktik: Governo