Nadia Feshari praktikserar på Vänsterpartiets landstingskansli.
Nadia Feshari praktikserar på Vänsterpartiets landstingskansli.

Vad läser du?

- Jag läser Pol.kand-programmet på Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.

Var gör du din praktik?

- Jag gör min praktik på två platser, Vänsterpartiets landstingskansli och på Vänsterpartiets distriktsexpedition. På landstingskansliet praktiserar jag som politisk sekreterare. Jag arbetar med politikutveckling inom sjukvårdspolitiken och jag håller just nu på att ta fram en rapport där jag kartlägger vilka brister vi ser i dagens sjukvård, och ger förslag på åtgärder för att lösa problemen. Jag får arbeta mycket självständigt men har en referensgrupp knuten till projektet. Jag får även stöd av politikerna och kanslipersonalen.

På Vänsterpartiets distriktsexpedition arbetar jag mer mot själva partiorganisationen. Vi har mycket kontakt med medlemmarna och ser till att verksamheten i de olika distrikten fungerar. Vi anordnar evenemang och seminarier. Arbetet på distriktsexpeditionen har gett en bra inblick i själva partiet och dess uppbyggnad.

Varför sökte du just hit?

- Jag var partipolitiskt engagerad sedan innan och jag ser mig själv jobba med partipolitik i framtiden, därför sökte jag mig till denna praktikplats. Jag är också mycket intresserad av svensk politik och inrikesfrågor.

Varför valde du att göra praktik?

- Jag velade lite först eftersom jag funderade på både utlandsstudier och att ta en kandidat i nationalekonomi. Men i slutändan kändes det väldigt värdefullt att få jobba och få arbetslivserfarenhet. Praktiken kändes som ett bra sätt att få kontakter och erfarenhet som kommer vara nyttiga efter att jag är klar med studierna.

Har du tips till andra studenter som funderar på att göra praktik?

- Jag tog kontakt med min praktikplats trots att de inte hade någon annons ute - det tror jag är ett bra tips. Ta direkt kontakt med den arbetsplats du är intresserad av oavsett om de annonserar efter praktikanter eller inte. På de flesta organisationer och företag finns alltid något hål att fylla och där kan du som praktikant fylla en viktig funktion för dem.

Namn: Nadia Feshari
Ålder: 24 år
Läser: Pol.kand-programmet
Praktik: Vänsterpartiets landstingskansli och Vänsterpartiets distriktsexpedition