Fredrik Carlsson gör sin praktik på SKL.
Fredrik Carlsson gör sin praktik på SKL.

Vad läser du?

- Jag läser Masterprogrammet på svenska vid Statsvetenskapliga institutionen men min kandidatutbildning läste jag i Lund.  Jag ville läsa statsvetenskap eftersom jag tycker om politik och tycker det är väldigt viktigt då det berör oss alla som bor i en demokrati.

Var gör du din praktik?

- Jag gör min praktik på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla Sveriges kommuner, landsting och regioner. SKL:s uppgift är att på olika sätt stödja och utveckla medlemmarnas verksamhet.

Varför sökte du just hit?

- Jag hade gjort en kortare praktik här tidigare när jag läste en kurs i projektledning och nu frågade de om jag ville komma tillbaka och det ville jag.  Jag är särskilt intresserad av demokratifrågor och det var just det jag skulle få arbeta med här.

Vad får du göra?

- Jag praktiserar på avdelningen för ekonomi och styrning och mer precist på sektionen för demokrati och styrningsfrågor. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att producera en underlagsrapport till den statliga Demokratiutredningen. Jag undersöker vad som hänt efter att det förstärkta folkinitiativet infördes 2011. Jag tittar närmare på vilken betydelse medborgares lagstadgade rätt att kräva lokala folkomröstningar har fått i Sverige.

Sedan har jag även haft andra uppdrag. Bland annat har jag intervjuat ett antal kommuner om hur de jobbar med demokratiutveckling. Intervjuerna resulterade i ett antal inspirationsfilmer som ska ge tips och idéer till andra kommuner om hur man kan arbeta med de frågorna.

Varför valde du att göra praktik?

- För att det är det bästa sättet att lära sig tillämpa den kunskap man fått vid universitetet. Men också för att bygga nätverk. Mitt arbete här har gett mig nära kontakter till andra som arbetar med demokratifrågor inom såväl forskarvärlden, som statliga myndigheter som kommuner, landsting och regioner – det är mycket värdefullt.

Har du haft nytta av din utbildning?

- Det analytiska tänkandet och metodkunskaperna är väldigt viktiga, det har jag haft stor nytta av från min utbildning. Speciellt den kvantitativa metoden eftersom jag håller på mycket med enkätundersökningar.

Skulle du rekommendera det till andra?

- Absolut – alla dagar! Det som är toppen här är att man verkligen får stort ansvar, det är jättekul. Jag blir inte betraktad som en praktikant utan som vilken medarbetare som helst.

Har du tips till andra studenter som funderar på att göra praktik?

- Ta kontakt tidigt och skicka inte bara ett CV utan även ett kort brev med en motivation till varför du söker praktik just där. Ett tips är att inte gå till en handläggare utan en chef när du frågar efter praktik.

Namn: Fredrik Carlsson
Ålder: 28 år
Läser: Masterprogrammet i statsvetenskap
Praktik: Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Här kan du ladda ner den underlagsrapport till Demokratiutredningen som Fredrik producerat.