Praktikporträtt

Praktikporträtt

Här kan du läsa om några av våra studenter som gör, eller har gjort, praktik under sin utbildning.

Porträtt på studenten Helena Vitalis.

Fick sin drömpraktik vid OSSE

Helena Vitalis gör sin praktik utomlands i Wien vid Sveriges ständiga delegation vid OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

Porträtt på studenten Anton Höglin som gör praktik på Sida.

Fokus på utvecklingsfrågor

Tidigt väcktes ett intresse för utvecklingsfrågor hos Anton Höglin. Nu gör han praktik vid Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

Bild på studenten Nadia Feshari.

Partipolitiskt engagemang ledde till praktik

Nadia Feshari praktiserar som politisk sekreterare på Vänsterpartiets landstingskansli och på partiets distriktsexpedition.

Bild på studenten Annie Månsson.

Genom praktiken skaffar man sig ovärderliga kontakter

Annie Månsson praktiserar på Naturskyddsföreningens klimatavdelning. Där arbetar hon med politisk påverkan och lobbying.

Bild på studenten Fredrik Carlsson som gör praktik på SKL.

Intresse för demokratifrågor ledde till praktik på SKL

Fredrik Carlsson gör sin praktik på sektionen för demokrati och styrningsfrågor på SKL. En av hans huvuduppgifter är att producera en underlagsrapport till den statliga Demokratiutredningen.

Bild på studenten Sigrún Andersdóttir.

”En fantastisk möjlighet att få bredda sin erfarenhet och kompetens”

Sigrún Andersdóttir läser Masterprogrammet i statsvetenskap men gör nu sin praktik på Statskontoret. Valet att göra praktik var självklart för Sigrún.

Bild på studenten Petter Zirath.

Praktik gav möjlighet att testa utrednings- och analysarbete

Petter Zirath läser Masterprogrammet i statsvetenskap men gör nu praktik på Governo som är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor.

Universitetet i sociala medierInstitutionen på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Institutionen på YouTube

Möt våra studenter

Möt våra studenter

Möt våra lärare & forskare

Bild på fyra forskare och lärare.

Möt våra alumner

Bilder på alumner.
Alumn puff