Praktikporträtt

Praktikporträtt

Här kan du läsa om några av våra studenter som gör, eller har gjort, praktik under sin utbildning.

Porträtt på studenten Anton Höglin som gör praktik på Sida.

Fokus på utvecklingsfrågor

Tidigt väcktes ett intresse för utvecklingsfrågor hos Anton Höglin. Nu gör han praktik vid Sida – Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

Bild på studenten Petter Zirath.

Praktik gav möjlighet att testa utrednings- och analysarbete

Petter Zirath läser Masterprogrammet i statsvetenskap men gör nu praktik på Governo som är ett managementkonsultbolag med fokus på offentlig sektor.