Heidi Pikkarainen.
Heidi Pikkarainen.

Varför valde du att läsa statsvetenskap?

– Det var faktiskt en tillfällighet att det blev statsvetenskap. Jag gick på juristprogrammet och skulle ta ett uppehåll på ett år för att läsa statsvetenskap, men jag tyckte det var så intressant så jag fastnade. Det var framförallt de feministiska kurserna som jag tyckte var så otroligt fascinerande, och maktperspektivet som var ständigt närvarande. Jag kände helt enkelt att de statsvetenskapliga kurserna gav mer mening så jag stannade kvar och läste en magisterexamen.

Vilket var ditt första arbete efter utbildningen och vad arbetar du med idag?

– Mitt första jobb efter min utbildning var som politisk sekreterare på Vänsterpartiets riksdagskansli där jag arbetade med konstitutionella frågor. Därefter har jag jobbat på Kulturrådet med mångfaldsfrågor, på Diskrimineringsombudsmannen med frågor som handlade om att stärka nationella minoriteters rättigheter och på Arbetsmarknadsdepartementet som redaktör för en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Nu är jag huvudsekreterare i Kommissionen mot antiziganism. Kommissionen är en kommitté som tillsatts av regeringen och har till uppdrag att bryta den antiziganism som finns i samhället. Vi för dialoger med myndigheter och minoritetsgrupper om hur situationen ser ut och vad som kan göras för att förbättra den. Vi tar sedan fram rapporter och försöker förmå de berörda myndigheterna att ta sitt ansvar för att förbättra situationen för romerna. Exempelvis ligger Skånepolisens olagliga register av romer på vårt bord. Men vi har även ett opinionsbildande uppdrag där vi ska försöka lyfta frågan och öka kunskapen om romernas situation.

Vilken nytta har du haft av din utbildning?

– Framförallt lär man sig ett hantverk, man lär sig att kritisk reflektera över saker och ting, tänka och diskutera. Utbildningen gav också nya perspektiv och en förståelse för hur samhället är organiserat.

Om du fick ge nyutexaminerade ett karriärtips, vilket skulle det vara?

– Jag tror att man ska jobba med saker som engagerar en. Därför är mitt råd att fundera ett extra varv kring vad du tycker är spännande innan du söker utbildningar. Om man brinner för en fråga då är det också den frågan man ska syssla med – det tror jag är viktigt.

Namn: Heidi Pikkarainen
Pluggade: Magisterexamen i statsvetenskap.
Arbetar nu: Huvudsekreterare i Kommissionen mot antiziganism.