Om oss

Välkommen till Statsvetenskapliga institutionen!

Statsvetenskapliga institutionen är en stark, dynamisk och expanderande forskningsmiljö och vi erbjuder utbildningar på alla nivåer, från grundkurser till forskarutbildning. Här arbetar runt 50 forskare och lärare, 25 doktorander samt 10 administratörer.

Nyheter

  • Nya doktorander 2020-09-18 I höst välkomnar vi tre nya doktorander till institutionen. Internationell miljöpolitik, våldsbejakande extremism och socialpolitik är några av de områden som de nya doktoranderna är särskilt intresserade av.
  • Nya Karolinska Solna. Foto: Mostphotos. Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården 2020-09-04 Tillsammans med forskare från Kulturgeografiska institutionen och Score har Göran Sundström och Martin Qvist lämnat ett yttrande över betänkandet ”Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS”.
  • Göran Sundström i Ekots lördagsintervju 2020-08-31 Coronapandemin har väckt liv i frågan vad vi ska ha regionerna till, om staten borde styra regionerna hårdare eller ta över ansvaret för sjukvården.
  • Ny forskningsrapport om eurozonens reformering 2020-08-27 Rapporten analyserar förhandlingarna om eurozonens reformering, 2010-2015, och sammanfattar slutsatserna från det storskaliga forskningsprojektet ”EMU Choices”.
  • Ny bok: Governing the Climate-Energy Nexus 2020-06-12 Karin Bäckstrand och Naghmeh Nasiritousi är, tillsammans med Fariborz Zelli, Lunds universitet, Jakob Skovgaard, Lunds uiversitet, och Oscar Widerberg, VU University Amsterdam, redaktörer för den nya boken.
  • Foto: Mostphotos. Ny finansiering till forskningsprogram kring geopolitik och hållbarhetstrender 2020-06-16 Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har beslutat om ytterligare fyra år av finansiering för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Geopolitics.
  • Foto: Mostphotos. Internationella organisationer och barns rättigheter 2020-06-08 Sedan FN:s barnkonvention instiftades 1989 har medvetenheten kring barns rättigheter ökat och alltfler organisationer arbetar för att främja staters efterlevnad.
  • ”Skam och skuld kommer inte att stoppa covid-19” 2020-05-29 I stället för att lägga skulden på individen bör vi lägga ansvaret på beslutsfattare som kan besluta om regler, skriver Faradj Koliev på DN Debatt.
  • Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten. Statlig styrning i kris och krig 2020-05-25 Hur styr staten i kris och krig? Det är något Magna Robertsson undersökt i sin avhandling ”Personligt mod. Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2009”.
  • ”Regeringens krispolitik måste rymmas i klimatramverket” 2020-05-13 Klimatpolitiska rådet, där professor Karin Bäckstrand är ledamot, skriver på DN debatt att de kommer att granska om återhämtningspolitiken är förenlig med Sveriges klimatmål.

KONTAKT

Studentärenden
Kontaktuppgifter till studentexpeditionen och studievägledare

Telefon:
Tel: 08-16 20 00 (växel)

Besöksadress:
Universitetsvägen 10 F,
F-huset plan 4, 5 och 7, samt Skogstorpet
Karta

Postadress:
Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Ref. nr. 320
Referens nr. ska finnas i referensfältet på varje faktura

Bankgiro:
5050-0206
Statsvetenskapliga institutionens institutionsnummer är 320