Totalt nyregistreras drygt 1600 studenter från Sverige och resten av världen varje år på olika nivåer hos oss. Av dessa läser ca 200 på avancerad nivå, d.v.s. en masterutbildning. Masterprogrammet är den enda i landet som erbjuder en renodlat statsvetenskaplig utbildning om 120 hp. Forskarutbildningen har till antal doktorander länge varit den största statsvetenskapliga i landet. Inom lärarutbildningen utbildas runt 120 studenter varje år i ämnet samhällskunskap.

På alla nivåer i utbildningen – grund-, avancerad och forskarnivå – ges undervisning både på svenska och engelska.

Kurserna vid institutionen ges inom ämnesområden som sträcker sig från svensk politik till genus och utveckling. Korsbefruktningen mellan olika forskningsintressen och undervisningskompetens är något vi är särskilt stolta över. Vi har även ett omfattande och uppskattat utbytesprogram med andra universitet i Europa och resten av världen.

Institutionens forskningsområde Transnational actors and global governance är ett av Stockholms universitets framstående forskningsområden.