Nyheter

Nyheter

  • Transformativa partnerskap för hållbar utveckling 2020-09-25 Projektet "Transformativa partnerskap för hållbar utveckling", under ledning av Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, har beviljats 20 miljoner från forskningsrådet Formas.
  • Nya doktorander 2020-09-18 I höst välkomnar vi tre nya doktorander till institutionen. Internationell miljöpolitik, våldsbejakande extremism och socialpolitik är några av de områden som de nya doktoranderna är särskilt intresserade av.
  • Nya Karolinska Solna. Foto: Mostphotos. Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården 2020-09-04 Tillsammans med forskare från Kulturgeografiska institutionen och Score har Göran Sundström och Martin Qvist lämnat ett yttrande över betänkandet ”Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS”.
  • Göran Sundström i Ekots lördagsintervju 2020-08-31 Coronapandemin har väckt liv i frågan vad vi ska ha regionerna till, om staten borde styra regionerna hårdare eller ta över ansvaret för sjukvården.
  • Ny forskningsrapport om eurozonens reformering 2020-08-27 Rapporten analyserar förhandlingarna om eurozonens reformering, 2010-2015, och sammanfattar slutsatserna från det storskaliga forskningsprojektet ”EMU Choices”.
  • Ny bok: Governing the Climate-Energy Nexus 2020-06-12 Karin Bäckstrand och Naghmeh Nasiritousi är, tillsammans med Fariborz Zelli, Lunds universitet, Jakob Skovgaard, Lunds uiversitet, och Oscar Widerberg, VU University Amsterdam, redaktörer för den nya boken.
  • Foto: Mostphotos. Ny finansiering till forskningsprogram kring geopolitik och hållbarhetstrender 2020-06-16 Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har beslutat om ytterligare fyra år av finansiering för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Geopolitics.
  • Foto: Mostphotos. Internationella organisationer och barns rättigheter 2020-06-08 Sedan FN:s barnkonvention instiftades 1989 har medvetenheten kring barns rättigheter ökat och alltfler organisationer arbetar för att främja staters efterlevnad.
  • ”Skam och skuld kommer inte att stoppa covid-19” 2020-05-29 I stället för att lägga skulden på individen bör vi lägga ansvaret på beslutsfattare som kan besluta om regler, skriver Faradj Koliev på DN Debatt.
  • Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten. Statlig styrning i kris och krig 2020-05-25 Hur styr staten i kris och krig? Det är något Magna Robertsson undersökt i sin avhandling ”Personligt mod. Om krigsdekorationer som mjuk normstyrning under insatsen i Afghanistan åren 2008-2009”.

KONTAKT

Studentärenden
Kontaktuppgifter till studentexpeditionen och studievägledare

Telefon:
Tel: 08-16 20 00 (växel)

Besöksadress:
Universitetsvägen 10 F,
F-huset plan 4, 5 och 7, samt Skogstorpet
Karta

Postadress:
Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Ref. nr. 320
Referens nr. ska finnas i referensfältet på varje faktura

Bankgiro:
5050-0206
Statsvetenskapliga institutionens institutionsnummer är 320