Nyheter

Nyheter

 • Utlysning av doktorandplats 2019-08-20 Statsvetenskapliga institutionen utlyser en plats vid forskarutbildningen med inriktning mot Europapolitik.
 • Bild på Jonas Tallberg. Foto: Niklas Björling. ”Valet är ett styrkebesked för EU:s legitimitet” 2019-06-03 Den dominerande berättelsen om en legitimitetskris för EU stämmer inte riktigt. Ökat valdeltagande och ökad tilltro är några styrkebesked för EU:s legitimitet, skriver Jonas Tallberg i Svenska Dagbladet.
 • Sverige och militära fredsinsatser 2019-05-27 Under de senaste decennierna har bruket av våld i fredsinsatser intensifierats i och med att fredsframtvingande insatser blivit vanligare. Hur har bruket av våld diskuterats och porträtterats i svensk debatt?
 • Öppen föreläsning: EU som global aktör 2019-05-23 Under den senaste tiden har EU ställts inför handelskonflikter, svåra flyktingkriser och globala klimatfrågor. Vilken ekonomisk och politisk vilja och förmåga har EU att möta dessa utmaningar?
 • Vad är vi beredda att dö för? 2019-05-20 Vad är vi beredda att dö för i dagens Europa? Och hur hanterar vi att medborgare offrar livet i statens tjänst?
 • Francesca Rosignoli, Gregers Andersen, Larissa Basso, Joost de Moor and Eugene Costello - post docs in the new initiative. Photo: Niklas Björling Satsning på humanvetenskaplig miljöforskning 2019-04-17 Klimatflyktingar, proteströrelser och hur klimatet skildras i film och litteratur. Det är några av de ämnen som studeras i en ny satsning på humanvetenskaplig miljöforskning.
 • Elever i grundskola och gymnasium den största gruppen av klimatstrejkarna 2019-04-12 Med sin skolstrejk utanför riksdagen initierade svenska Greta Thunberg vad som kommit att bli en global klimatkampanj bland skolungdomar. Vilka är det som strejkar?
 • Öppen föreläsning: EU:s interna utmaningar 2019-03-29 ”Brexit”, migration och frågan om katalansk självständighet är exempel på utmaningar som hotar att rubba status quo inom EU. Hur ser dessa utmaningar ut och vilka problem, eller möjligheter, ställer de EU inför?
 • Vad är politisk konsumtion? 2019-03-29 Vilken roll kan konsumenter spela för att påverka marknader att bli mer hållbara? Kan vi ändra produktions- och konsumtionsmönster som ses som miljömässigt och etiskt tveksamma?
 • Kraftfulla åtgärder om klimatmålen ska nås 2019-03-22 Klimatpolitiska rådet har överlämnat sin första rapport till regeringen. I rapporten konstaterar de att kraftfulla åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen.
 • Andra delrapporten om Nya Karolinska Solna 2019-03-15 Professor Göran Sundström har överlämnat den andra delrapporten från forskningsprojektet "Framtidens universitetssjukhus – Beslut om Nya Karolinska Solna".
 • New book: Gendering Military Sacrifice 2019-03-11 This book offers a feminist analysis of military sacrifice and reveals the importance of a gender perspective in understanding the idea of honourable death. Editors are Cecilia Åse and Maria Wendt.
 • Kan du hållas ansvarig för din livsstilsrelaterade ohälsa? 2019-03-07 Hur bör kostnader för livsstilsrelaterad ohälsa fördelas mellan stat och individ? Är individer ansvariga för sina livsstilsrelaterade sjukdomar och ska de då även hållas ansvariga ekonomiskt?
 • Öppen föreläsning: Populismen, EU och Europavalet 2019-02-22 Den politiska kartan i Europa har på senare tid ritats om i och med framväxten av många populistiska partier. Hur påverkar detta förutsättningarna för fortsatt europeiskt samarbete?
 • Arbetssökande diskrimineras visar ny rapport 2019-02-20 Individer födda utanför Europa kallas mer sällan än jämförbara svenskfödda till jobbintervjuer inom café- och restaurangbranschen. Vissa grupper diskrimineras mer än andra och det finns även skillnader mellan könen.
 • Varför ska vi rädda miljön? 2019-02-11 Hur vi hanterar miljöfrågan idag kommer att påverka generationer långt fram i tiden. Men har vi moraliska förpliktelser gentemot dessa framtida generationer? Ja, skulle nog de flesta säga. Men enligt Jasmina Nedevska Törnqvist är frågan inte så enkel.
 • "Stora reformer svåra att riva upp" 2019-01-21 Göran Sundström intervjuad i Agenda om Socialdemokraternas högersväng och svårigheten att rulla tillbaka stora politiska reformer.
 • ”Här är de realistiska alternativen till global despoti mot klimatkrisen” 2019-01-15 Tanken på en ”klimatdespoti” som kan rädda världen från klimathotet är både naiv och verklighetsfrämmande, skriver professorerna Andreas Duit och Jonas Ebbesson.
 • Foto av Tommy Möller. Foto: Eva Dalin. Tommy Möller i Agenda 2019-01-14 Tommy Möller medverkade i gårdagens Agenda för att diskutera uppgörelsen mellan C, L och S.
 • Naming and shaming – effektiv påverkansstrategi inom internationell politik 2019-01-11 Förekomsten av sociala sanktioner, eller så kallade ”naming and shaming”-strategier, har ökat kraftigt i internationell politik. Men hur fungerar det, och är det en effektiv påverkansstrategi?
 • Demokratin firar 100 år 2018-12-18 Två nya antologier har getts ut med anledning av firandet av demokratins genombrott i Sverige. Flera forskare från Statsvetenskapliga institutionen medverkar i böckerna.
 • När soldater dör tystnar det demokratiska samtalet 2018-12-14 När stater skapar krigsminnen kan detta bidra till en tystnad som legitimerar våld och militarisering. Minnesskapandet måste öppna för en politisk diskussion, menar forskarna Maria Wendt och Cecilia Åse.
 • Nya forskningsprojekt 2018-12-14 Vilken roll bör civilsamhällets aktörer spela för att demokratisera globala institutioner? Hur praktiserar domare likhet inför lagen i svenska förvaltningsdomstolar? Det är några av frågeställningarna som institutionens nya forskningsprojekt kommer att belysa.
 • Karin Bäckstrand i Agenda 2018-12-11 Karin Bäckstrand medverkade i gårdagens Agenda på SVT. Med anledning av FN:s klimatmöte i Polen diskuterades demokratins förmåga att möta de globala miljöhoten.
 • Bild på Maria Jansson. Foto: Niklas Björling. Kvinnors villkor i filmindustrin ur ett jämförande perspektiv 2018-12-06 Forskning kring kvinnors villkor i filmbranschen är ännu i sin linda. För att initiera jämförande forskning på fältet arrangeras ett symposium och ett öppet event om kvinnors villkor i filmindustrin.

KONTAKT

Telefon:
Tel: 08-16 20 00 (växel)
08-16 49 07 (end. studentexpedition)

Besöksadress:
Universitetsvägen 10 F,
F-huset plan 4, 5 och 7, samt Skogstorpet.
Karta

Postadress:
Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Ref. nr. 320
Referens nr. ska finnas i referensfältet på varje faktura

Bankgiro:
5050-0206
Statsvetenskapliga institutionens institutionsnummer är 320.

Studentexpeditionens öppettider:
Mån, tis, tors kl. 11.30 - 13.00
Rum F 472
Tel. 08-16 32 22.