Bild på Jonas Tallberg. Foto: Niklas Björling.
Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap och ledare av forskningsprogrammet “Legitimacy in Global Governance” (LegGov).

Den dominerande berättelsen inför Europaparlamentsvalet 2019 tog fasta på EU-kritiska vindar i Europa. Medierna rapporterade om den växande styrkan och samlade strategin hos EU-skeptiska populistiska partier på högerkanten, medan akademiska analyser lyfte fram ökat ifrågasättande av EU hos medborgarna. Europavalet sågs som den sannolika fortsättningen på en trend under senare år, från Brexit och ifrågasättandet av europeiska kärnvärderingar i Polen och Ungern till valet av en nationalistisk regering i det traditionellt så EU-positiva Italien. Säkerligen var detta tecken på allvarlig legitimitetskris för EU?

Läs hela artikeln hos SvD.