Tjugofem år av gemenskap - statsförvaltningen och Europeiska unionen.

Sveriges EU-inträde förändrade den svenska statsförvaltningen mer än väntat. Efter 25 års medlemskap är EU-frågorna lika viktiga, men de första årens hyperaktivitet har övergått i en mer sluten vardag.

Boken är utgiven av Sieps som under 2020 publicerar en serie rapporter som granskar såväl rättsliga som politiska och ekonomiska aspekter av EU-medlemskapet. Fokus ligger på områden där det ännu i stor utsträckning saknas forskning. Med detta första bidrag i serien om Sverige efter 25 år i EU vill man öka kunskapen om hur EU-medlemskapet har påverkat centrala delar av den svenska statsförvaltningen.

Läs mer om boken hos Sieps.