Under den senaste veckan har det varit stora problem med kopplingen Mondo-Ladok som gjort att kurssajter tillfälligt försvinner.

Om du råkar ut för att inte hitta dina kurssajter i Mondo, prova igen om några timmar så har det förhoppningsvis löst sig.
 
Stockholms universitet, tillsammans med övriga lärosäten, har en kontinuerlig kontakt med Ladok-driften vid Umeå universitet för att hitta en lösning på problemet.