Professor Kjell Engelbrekt har utvärderat Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd.

Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 bidrog bland annat till att fredsprocessen i Jemen kom igång och att frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet lyftes. Men det största bidraget är den utveckling av nationell säkerhetspolitisk kompetens som uppdraget medfört. Det visar den utvärdering som genomförts av Kjell Engelbrekt, professor vid Försvarshögskolan och gästprofessor vid Statsvetenskapliga institutionen.

Läs mer om rapporten på Försvarshögskolans webbplats.

Ladda ner rapporten här.