Bild på Jonas Tallberg. Foto: Niklas Björling.
Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap. Foto: Niklas Björling.

Epidemier är skolboksexempel på den form av gränsöverskridande problem som kräver gemensamma internationella insatser. Virus känner inga gränser och utan åtgärder kan aggressiva utbrott ge upphov till epidemier eller till och med pandemier. Men med en snabb och koordinerad internationell respons finns förutsättningar att begränsa dessas omfattning och konsekvenser.

Likväl var det dominerande svaret nationellt när coronakrisen satte in: stängda gränser, exportbegränsningar för medicinsk utrustning, hamstring av skyddsutrustning, inriktning på inhemska åtgärder, politiska appeller om nationell samling, fokusering vid antalet smittade nationellt snarare än globalt, och initial tystnad inför rop på hjälp från de värst drabbade länderna.

Läs debattartikeln i Svenska Dagbladet.