Tom korridor i Södra huset.
Korridorerna i Södra huset ekar tomma när all undervisning nu sker på distans.

Den 18 mars kom beskedet att all undervisning vid Stockholms universitet skulle gå över till distansundervisning på grund av utvecklingen av covid-19. Vid Statsvetenskapliga institutionen hade förberedelser redan startat för det som komma skulle.

En av de första åtgärderna var att ändra kommande salstentor till hemtentor. Först ut var en salstenta i kursen svensk politik där cirka 200 studenter berördes.

- Salstentan skulle hållas den 20 mars så istället fick lärarna göra om det till en hemtentamen. Vi informerade alla studenter via Athena där vi också öppnade en så kallad inlämningslåda där tentan lades ut och där studenterna kunde ladda upp sin tenta när de var klara. Trots lite tekniskt strul med Athena så fungerade det överlag bra, berättar Åsa Sandlund, studieadministratör och tentamenansvarig vid institutionen.

Digitaliseringsgrupp tillsattes

För att underlätta övergången till distansundervisning tillsatte prefekten vid Statsvetenskapliga institutionen en digitaliseringsgrupp bestående av studierektorer, administratörer och lärare vars uppgift blev att samordna och hjälpa lärarna vid övergången.

Fem personer som deltar i ett Zoom-möte.
Digitaliseringsgruppen, Magnus Reitberger, Maria-Therese Gustafsson, Christian Antoni Möllerop, Jon Nyhlén och Jouni Reinikainen, har Zoom-möte.

Gruppen har kontinuerligt samlat information och svarat på frågor om såväl de digitala plattformarna som hur undervisningen kan läggas upp när den nu sker på distans. Bland annat har de tagit fram en studieguide för online undervisning som innehåller råd och förslag för lärare när de planerar sina kommande kurser.

- Den första veckan bestod vårt arbete av att navigera i, och lära oss, de nya programmen såsom Zoom. Lärarna bildade små grupper där de tillsammans testade programmet och vi fungerade som stöd i arbetet och försökte svara på alla frågor, säger Maria-Therese Gustafsson, biträdande studierektor och sammankallande i digitaliseringsgruppen.

Olika sätt att lägga upp undervisningen

All undervisning bedrivs nu online och lärarna har utvecklat olika sätt lägga upp kurserna. Inspelade föreläsningar kombineras med seminarier live på Zoom. På Athena använder man bloggar och diskussionsforum där studenterna gemensamt reflekterar över kurslitteraturen. Även storföreläsningar sker live och streamas på Zoom. En av lärarna som testat detta är Tommy Möller, professor i statsvetenskap.

- Föreläsningen gick över förväntan även om det på grund av överbelastning tog lite tid innan vi kunde börja. Studenterna verkar ha en positiv inställning, och de har stor förståelse för att allt kanske inte fungerar perfekt i början av den här speciella situationen.

Förutom storföreläsning så har Tommy Möller även haft mindre handledningsgrupper och lektionsundervisning via Zoom. Inför seminarierna var han lite orolig för att det skulle bli stökigt i diskussionerna.

- Jag måste säga att det på det hela taget fungerat väldigt bra. Jag uppmanade alla att använda chattfunktionen ifall de ville ha ordet, men det behövdes inte utan de kunde själva ta ordet och komma till tals. Studenterna var mycket disciplinerade.

- Det jag kan uppleva som negativt med distansundervisningen är att interaktiviteten går lite förlorad när man inte ser alla i klassrummet. Sedan innebär det så klart mer jobb för såväl lärare som studenter. Men det kan komma något positivt ur den här perioden. Vi kan få anledning att fundera över om, och i så fall hur, vi kan använda oss av onlineundervisning som ett komplement inom ramen för den traditionella undervisningen.

Studenter positiva

Nathalie Hedin är student vid institutionen och har just börjat sin uppsatskurs på statsvetenskap III.

- Jag har precis haft mitt första grupphandledningsmöte via Zoom och det fungerade jättebra. Vi är sju stycken i gruppen tillsammans med vår handledare Ludvig Norman. Eftersom man ser varandra på video blir det väldigt trevligt och inte så stor skillnad mot att träffas i verkligheten.

Nathalie påpekar också att lärarna har varit flexibla och försett studenterna med så mycket material som möjligt. Allt för att undervisningen på distans ska fungera som i vanliga fall.

- Till exempel var vår lärare väldigt aktiv när Athena låg nere under första veckan. Då mejlade han ut all information till oss så att vi inte skulle missa något, berättar Nathalie. Däremot blir ju studiemiljön drabbad för det kan bli lite tråkigt att sitta hemma och plugga själv.

Även inom studieadministrationen har övergången gått bra.

- Administrationen fungerar ungefär som innan förutom att vi inte har fysiska studievägledarsamtal utan de sker över telefon eller mejl istället, säger Christian Möllerop, studievägledare och en av medarbetarna i digitaliseringsgruppen.

En fråga som snabbt behövde lösas gällde de studenter som gjorde praktik utomlands. De flesta har blivit hemskickade av sina arbetsgivare och institutionen behövde hitta en lösning för dem.

- Vi erbjöd studenterna tre alternativ där de antingen kunde genomföra praktiken på distans, göra distanspraktik på institutionen, eller alternativ studiegång, berättar Christian Möllerop. Och vi har kunnat hitta en lösning för alla praktikstudenter och haft ett väldigt bra samarbete med både studenter och arbetsgivare.

Pragmatisk inställning och kreativa lösningar

- Den senaste veckan har vi haft flera lärarmöten och utifrån min överblick så har övergången gått bra. Särskilt med tanke på den korta tiden vi hade att ställa om, säger Maria-Therese Gustafsson. Det har funnits en otroligt positiv stämning kring detta och alla, såväl lärare, studenter och administratörer, har haft en mycket pragmatisk inställning och funnit kreativa lösningar. Ingen var expert från början men alla har delat med sig av sina tips.

- Längre fram blir det intressant att se vad  man kan dra för slutsatser av distansundervisningen och om det finns aspekter som vi kanske vill behålla i den traditionella undervisningen, säger Maria-Therese Gustafsson.