Vid Stockholms universitet pågår dagligen forskning inom en mängd olika områden som alla kopplar till de globala målen för hållbar utveckling. För att nå dessa mål krävs dock samverkan mellan samhällets alla olika sektorer.

Stockholms universitet vill med detta initiativ skapa en plattform för nätverkande, erfarenhetsutbyte och framtida samverkansmöjligheter mellan akademi, näringsliv, politik och den ideella sektorn. Vid detta premiärtillfälle av universitetets hållbarhetsforum är temat "Framtidens energi och resurser".

Stockholms universitets hållbarhetsforum kommer att bjuda på workshops (kräver inbjudan) och öppna paneldiskussioner och debatter som är öppna för allmänheten.

Paneldebatt om Agenda 2030 med Karin Bäckstrand

Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand

En av deltagarna vid dagens Hållbarhetsforum är Karin Bäckstrand, professor i samhällvetenskaplig miljöforskning vid Statsvetenskapliga institutionen. Hon kommer att medverka i paneldebatten - "Hur kan vi uppnå Agenda 2030 i en polariserad värld?". Debatten är öppen för allmänheten och går att ses i Aula Magna kl. 16.40-17.15.

Under dagen kommer Karin även  att medverka i två workshops: Framtidens säkerhet och rättvisa: Om global miljö- och hållbarhetspolitik samt Framtidens klimat: Vad vi vet och inte vet och utmaningarna med att kommunicera osäkerheter.

Från Statsvetenskapliga institutionen deltar även Naghmeh Nasiritousi som kommer att medverka i workshopen - Framtidens kol: En möjlighet för Sverige.

För fullständigt program klicka här.