I början av juli deltog Karin Bäckstrand i FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling.

Det var FN:s generalsekreterare, António Guterres, som samlat till toppmötet i New York för att öka ambitionen bland världens ledare och snabba på åtgärder mot klimatförändringarna. Nio spår som ska skynda på klimatarbetet presenterades men inget formellt dokument blev antaget. Karin Bäckstrand är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning. Hon forskar om global miljöpolitik och följde därför mötet noga.

- Mötet kan beskrivas som ett ”peppmöte” inför FN:s kommande klimattoppmöte i Chile senare i år, säger Karin Bäckstrand. Generalsekreteraren ville öka tempot och ambitionsnivån bland världens ledare för att vi ska klara av att nå målet med klimatneutralitet 2045. Resultatet från mötet var bland annat avsiktsförklaringar från 70 regeringar som meddelade att man skulle höja sina ambitioner.

Icke-statliga aktörers roll

I sin forskning fokuserar Karin Bäckstrand inte bara på staters åtaganden utan framförallt på civilsamhällets aktörer.

- För att lösa klimatproblemet krävs även att företag, organisationer, städer och andra typer av icke-statliga aktörer involveras. I min forskning studerar jag vad dessa aktörer tar för ansvar. Går de i bräschen för utvecklingen? Hur förhandlar de? Hur försöker de driva sina ståndpunkter? Vi har också ett projekt där vi fokuserar på ungdomsrörelser, som till exempel Fridays for Future, och hur de påverkar den globala miljöpolitiken.

Deltog i högnivåmöte för hållbar utveckling

I början av juli deltog Karin Bäckstrand i FN:s högnivåmöte för hållbar utveckling. Hon var en av två experter i den svenska delegationen, som leddes av den dåvarande socialförsäkringsministern Annika Strandhäll. Mötet samlade FN:s medlemsstater, FN-organ, civilsamhället, forskare och företag för att följa upp genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen.

- Mötet, som pågick under nio dagar, var en konkret utvärdering av hur länderna ligger till när det gäller genomförandet av de globala målen. En klar signal var att när det gäller mål 13, som handlar om att bekämpa klimatförändringarna, så kommer det inte nås om vi inte ökar ansträngningarna och takten.

Forskningsprojekt ska studera globala partnerskaps roll i Agenda 2030

På plats gjorde Karin Bäckstrand och hennes kollega Ayşem Mert, doktor i statsvetenskap, ett 20-tal intervjuer med olika aktörer. De driver ett forskningsprojekt där de studerar vilken roll globala partnerskap har i genomförandet av Agenda 2030.

- Modellen med privat-offentliga partnerskap har länge lyfts fram, både internationellt och nationellt, som ett framgångsrikt koncept för att driva på hållbar utveckling. Tanken med partnerskap är att man fogar samman olika typer av expertis för att nå gemensamma mål. Vi ska granska hur dessa partnerskap fungerar i praktiken. Hur effektiva är de och vilken legitimitet har de?

Hör Karin Bäckstand diskutera faktatillit, demokrati och populism på Hållbarhetsforum den 29 oktober.

 

Läs mer om Karin Bäckstrand.
Läs mer om forskningsprojektet kring Agenda 2030, PRIO2030.