Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och ledamot i Klimatpolitiska rådet.

”Idén med det av riksdagen beslutade klimatpolitiska ramverket är att klimatomställningen inte ska vara beroende av den ekonomiska eller politiska konjunkturen.

Vi kommer alla att minnas covid-19-pandemin. Det kommer att finnas ett före och ett efter. Vi kommer att berätta för våra barn och barnbarn om år 2020, hur vi drabbades och hur Sverige och världen agerade.

Den samtidigt pågående klimatkrisen är annorlunda, även om den riskerar att vålla ännu mycket svårare skador på vårt samhälle och välfärd. Vi kommer inte att minnas exakt när den började eller drabbade oss. Våra barn och barnbarn kommer ändå att fråga oss: Vad gjorde ni för att hejda klimatkrisen?”

Läs hela artikeln på DN Debatt.