Maria-Therese Gustafsson är fil.dr i statsvetenskap och är verksam vid Stockholms universitet.
Maria-Therese Gustafsson är fil.dr i statsvetenskap och är verksam vid Stockholms universitet.

Politisk etnografi har alltmer kommit att betraktas som en oumbärlig metod inom statsvetenskapen. Utgångspunkten för den politiska etnografin är att människors uppfattning om sin egen sociala och politiska verklighet är helt central för att vi ska kunna förstå och förklara politiska fenomen. Med sin utgångspunkt i människors upplevelser och vardagsliv ger metoden ovärderliga insikter om vad politik och makt faktiskt är.

Introduktion till politisk etnografi är den första svenska läroboken i ämnet. Boken introducerar metoden och redogör för dess historiska rötter och möjligheter inom statsvetenskapen. Författarna har på olika sätt anammat ett politiskt-etnografiskt förhållningssätt och visar här hur sådana studier kan bedrivas. Deras forskning spänner över vitt skilda områden, från antifeministiska rörelser på nätet till handläggare på Arbetsförmedlingen och ex-kombattanter i Colombia, och ger därmed smakprov på hur politisk etnografi används inom statsvetenskapen i dag. I och med att texten visar hur centrala samhällsvetenskapliga problemställningar har hanterats med hjälp av politisk etnografi får studenterna konkreta redskap för att tillämpa politisk etnografiska arbetssätt i självständiga projekt, som uppsatser, examensarbeten, utvärderingar och rapporter.

Livia Johannesson är doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet med inriktning mot migration.
Livia Johannesson är doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet med inriktning mot migration.

Förutom Maria-Therese Gustafsson och Livia Johannesson, medverkar även följande som kapitelförfattare:
Constanza Vera-Larrucea, disputerade 2013 vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
Sofie Tornhill, disputerade vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2010,
Malin Holm doktorand vid Uppsala universitet
Jennie K Larsson, disputerade 2015 vid REMESO/Linköpings universitet
Johanna Söderström, disputerade 2011 vid Uppsala universitet.

Läs mer om boken hos förlaget.

Läs mer om Maria-Therese Gustafsson och Livia Johannesson.