Granskningssamhället beskriver och analyserar hur granskning inom sex olika politikområden – skola, äldreomsorg, arbetsmarknad, järnväg, polis och asylpolitik – har förändrats sedan slutet av 1980-talet och fram till i dag. Vad har drivit granskningen inom dessa områden? Finns det något som skiljer granskningens dynamik åt mellan olika sektorer av samhället?

I boken beskrivs hur ett fragmenterat granskningslandskap har vuxit fram, till synes utan någon övergripande plan. Vilka konsekvenser får allt detta granskande? Är det verkligen rätt saker som granskas? Vilka granskningar skulle vi klara oss utan, och vilka kommer sällan till stånd trots att de vore önskvärda?

Redaktörer är Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, Jon Pierre, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Göran Sundström professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs mer om boken hos förlaget.