Bild på Maria Wendt. Foto: Niklas Björling.
Maria Wendt är utsedd till pedagogisk ambassadör under 2020. Foto: Niklas Björling.

Projektet handlar om hur undervisning kan utformas för att underlätta överföringen av kunskaper från den statsvetenskapliga utbildningens teori- och metodkurser till det självständiga arbetet. Projektet består av två delar. Den första delen ägnas åt att undersöka vilka problem som studenter upplever med att tillämpa tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter vid skrivandet av det självständiga arbetet på kandidatnivå. Den andra delen handlar om att utveckla pedagogiska metoder som hjälper studenter att använda och tillämpa kunskaper de tillägnat sig i tidigare kurser.

Läs mer om Maria Wendt.