Bild på Maria Jansson. Foto: Niklas Björling.
Maria Jansson, docent i statsvetenskap, är en av forskarna i projektet.

Projektet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och Humanvetenskapliga områdesnämnden, SU. I projektet deltar Maria Jansson, Statsvetenskapliga institutionen, Louise Wallenberg och Ingrid Stigsdotter, båda från Institutionen för mediestudier, samt Frantzeska Papadopoulou från Juridiska institutionen.

Finansieringen av filmproduktion i Europa och andra länder som har någon form av offentligt filmstöd sker allt oftare i samarbete mellan olika länder och med stöd från den Europeiska filmfonden Eurimage. Samtidigt ökar konkurrensen mellan länder och regioner för att locka till sig filmproduktion. Denna utveckling mot både samverkan och konkurrens i Europa i fråga om filmstöd sker, som så ofta, utan större förståelse för att förändringar i produktionsvillkor och offentligt stöd påverkar kvinnor och män som arbetar i branschen olika. Dessutom påverkar utvecklingen förutsättningarna för implementering av jämställdhetssatsningar. För att kunna analysera kvinnors villkor i filmbranschen är det därför viktigt att förstå både olika nationella arrangemang och internationell samverkan.

Framstående forskare från Norge, Litauen, England, Irland, Turkiet och Australien kommer att delta.Vid det öppna eventet söndagen den 13 januari deltar även svenska filmskapare i panelsamtal och diskussioner.


Program 13 januari – event öppet för allmänheten (med reservation för eventuella ändringar)

Plats: Filmhuset Tid: 11-15.30 Språk: Svenska och engelska

11.00 Paneldiskussion (svenska): ‘Svenska kvinnliga filmskapare under fyra decennier: likheter och skillnader’. Deltagare: Susanne Osten, Lisa Ohlin, Rojda Sekersöz.

Moderatorer: Louise Wallenberg och Maria Jansson

12.00 Paneldiskussion (engelska): ‘Researching Women in Film: Australia, Ireland, Norway, Turkey, Denmark, Lithuania and Great Britain’. Participants: Anne O’Brien, Lisa French, Shelley Cobb, Linda Ruth Williams, Jelena Salaj, Hulya Uğur Tanriöver, Ingrid Holtar

Moderatorer: Ingrid Stigsdotter and Frantzeska Papadopoulou

13.00 Lunchrast

14.00 Diskussion (engelska) Mia Engberg om cinécriture feminine som en feministisk metod. Moderatorer: Louise Wallenberg och Lisa French

15.30 Avslutning

Symposiet och eventet finansieras av Riksbankens jubileumsfond och Humanvetenskapliga områdesnämnden, SU.