Professor Göran Sundström.

I uppropet frågar sig över 260 tjänstemän från flera departement hur ett nytt regeringsunderlag skulle kunna påverka regeringskansliets värdegrund om bland annat mångfald och icke-diskriminering. Hör samtalet i Studio Ett.