Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand

Måndag 2 juli

Våga prata ansvar – så blir hållbarhetsfrågorna heta i valdebatten

08.30 - 10.00
Arrangör: Hagainitiativet, Stockholm Environment Institute, Mistra Geopolitics.
Om seminariet: Aldrig förr har vårt samhälle stått inför större utmaningar– men vem har störst ansvar att driva på förändringen? Klimatfrågan toppar oroslistan enligt SOM-undersökningen - samtidigt är ansvaret för såväl Parisöverenskommelsen som Agenda 2030 fördelat på många. Vad kräver detta i form av samverkan mellan olika sektorer? Försvinner jobben och tillväxten i samhällsomställningen mot fossilfri ekonomi? Vilka industrisektorer blir viktigast i omställningen? Vilket ansvar har du och jag?
Medverkande från Statsvetenskapliga institutionen: Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51866

Fossilfria inom en generation – hur går det

10.00 - 11.00
Arrangör: Vattenfall
Om seminariet: Vi har alla hört pratet om att klimatutsläppen måste minska. Men, är det möjligt? Hur då? Och – hur långt har vi kommit? Vad är på gång och vad skymtar längre fram? Kan Sverige på riktigt bli klimatneutralt år 2045, alltså om 27 år?
Medverkande från Statsvetenskapliga institutionen: Karin Bäckstrand, professor samhällsvetenskaplig miljöforskning.
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53009
 

Torsdag 5 juli

Vad kräver klimatlagen av nästa regering?

08.00 - 08:45
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF
Om seminariet: Under seminariet diskuterar företrädare för partier, ideella miljöorganisationer och Dagens Industri vad Sveriges nya klimatlag innebär för nästa regering när det gäller uppfyllandet av Parisavtalet.
Medverkande från Statsvetenskapliga institutionen: Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/50524