I dag tvingas åtskilliga människor lämna sina hemländer på grund av klimatförändringarnas konsekvenser. I stillahavsområdet finns flera öar som håller på eller riskerar att försvinna på grund av ökade havsnivåer, vilket är en direkt följd av klimatförändringarna. Men vilken laglig rätt har människorna på dessa öar att ta sin tillflykt till ett annat land?

Lyssna till en intervju med statsvetaren och juristen Francesca Rosignoli om möjligheterna att inkludera klimatflyktingar i FN:s flyktingkonvention.