Bild på Jonas Tallberg. Foto: Niklas Björling.
Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap, är ny ledamot i Kungl. Vitterhetsakademien.Foto: Niklas Björling.

Kungliga Vitterhetsakademien är en vetenskaplig humanistisk och samhällsvetenskaplig akademi med uppgift att främja forskning och annan verksamhet inom dessa områden. Akademien arbetar också med kulturmiljövård. Kungliga Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika år 1753.

”En viktig forskningsfrämjande funktion”

Akademien består av 30 arbetande ledamöter under 65 års ålder inom vardera en historisk-antikvarisk klass och en filosofisk-filologisk, samt arbetande ledamöter över 65 år som inte är begränsade till antalet. Ledamöterna är framförallt forskare som kommer från ett brett humanvetenskapligt fält.

- Det känns väldigt roligt och hedrande att bli invald i Vitterhetsakademien. Akademien har en viktig forskningsfrämjande funktion inom humaniora och samhällsvetenskap, inte minst genom dess stöd till projekt och konferenser, och jag ser fram emot att kunna bidra till dess verksamhet, säger Jonas Tallberg.

Läs mer om Kungl. Vitterhetsakademien.

Läs mer om Jonas Tallberg.