Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap.

Skolan är för väljarna en av de viktigaste politiska frågorna. Det visar olika undersökningar år efter år. I denna valrörelse har dock inte skolfrågor haft en lika framskjuten position som i exempelvis valet 2014 vilket, mot bakgrund av de senaste årens debatt rörande skolan, kan framstå som något förvånande. Läs hela artikeln.