Michele Micheletti

Michele Micheletti var en de inbjudna talarna på SNS seminarium om politiskt beslutsfattande på lokalnivå. Med erfarenheter från Stockholm, Göteborg och Malmö lyftes frågor om medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut, på vilket sätt lokalpolitiker driver beslutsprocesser och hur politisk legitmitet skapas kring kontroversiella stadsbyggandsprojekt.

I en pågående studie om Slussen har Michele Micheletti tittat på samspelet mellan medborgarna och staden.

- Just Slussen säger något mycket intressant om lokaldemokrati och lokaldemokratins politiska legitimitet.

 

Se hela seminariet här: