Bild på avhandlingen Governing Development.

Under de senaste årtiondena har användandet av olika globala prestationsbedömningsverktyg i syfte att påverka staters beteende ökat kraftigt. Helena Hede Skagerlind har i sin forskning undersökt om dessa indikatorer har någon effekt på staters beteende och i så fall hur.

I avhandlingen har hon fokuserat på Milleniemålen som var Förenta Nationernas satsning mellan 2000-2015 på åtta mätbara mål för att förbättra livet för fattiga människor och att skapa förutsättningar för en hållbar global utveckling i världen.

- Man pratar om att målen är bra och viktiga och om de har uppnåtts eller inte, men jag ville veta vad som händer däremellan, säger Helena Hede Skagerlind, hur implementeras de i ländernas policys och vilken effekt får de.

Högskoleföreningen delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Pristagarna nomineras av fakulteterna och priset, som är på 25 000 kronor, delas ut vid föreningens höstmöte.

Läs artikel om avhandlingen.
Ladda ner avhandlingen.