Drönarbild över Stockholms universitet.

- Vi är väldigt glada för att Stockholms universitet har fått det här regeringsuppdraget, säger Michele Micheletti, Lars Hierta professor i statsvetenskap och projektledare för uppdraget. 

Unga människor ska få kunskap om demokrati

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Därför genomför regeringen nu en nationell kraftsamling som går under namnet Demokratin 100 år. Målsättningen med satsningen är att främja en uthållig och levande demokrati i hela landet genom att stärka förutsättningarna för människor att i större utsträckning aktivt kunna delta i demokratin.

- Det är viktigt att vi kommer ihåg hur betydelsefull demokratin är för vår framtid och det är framförallt viktigt att unga människor, som kanske ska rösta för första gången, får en god förståelse för varför demokrati är ett bra sätt att styra ett land, säger Michele Micheletti. Även den nuvarande coronakrisen visar hur viktigt det är att unga människor vet hur de dels ska förhålla sig till information, men också att de har en uppfattning om vilken roll tillit till våra institutioner har för att samhället ska fungera på ett bra sätt.

- Vårt uppdrag är att använda vår forskning för att stärka gymnasieelevernas kunskap om demokratins utmaningar och möjligheter och vi ska särskilt rikta oss till elever från studieovana miljöer, säger Michele Micheletti.

Tre demokratimässor arrangeras

Under 2021 kommer tre stycken demokratimässor att arrangeras, varav en vid Stockholms universitet. Styrgruppen, som består av Michele Micheletti och Maria Jansson från Statsvetenskapliga institutionen samt Johan Sandahl och Patrik Johansson från Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, planerar nu projektet.

- Vi arbetar under våren med att förbereda demokratimässorna och använder våra erfarenheter från Fest-i-val 2018 och 2019 då vi arrangerade heldagskonferenser för gymnasieungdomar kring frågor om bland annat val, politik, demokrati och makt. Vi kommer även att samarbeta med Delegationen mot segregation, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kommittén Demokratin 100 år, berättar Michele Micheletti.

Andra lärosäten kommer också att ingå i satsningen.