Elever sitter i hörsal och lyssnar på föreläsning.

Över 300 gymnasieungdomar från gymnasieskolor runt om i Stockholm hade samlats för att lära sig mer om demokrati, politik och betydelsen av aktivt medborgarskap. Stockholms universitets rektor, Astrid Söderbergh Widding, hälsade alla välkomna till Fest-i-Val som i år hade temat ”Makt i samhället”.

- Ni är en av de viktigaste målgrupperna i en fungerande demokrati, jag är därför otroligt glad för att ni är här.

Makt ur olika perspektiv

Flera forskare från Stockholms universitet deltog och höll korta föreläsningar på temat makt i samhället. Det handlade bland annat om powerdressing, vem som har makten över skolan, mat och makt och maktordningar.

Eleverna deltog i workshops

Elever gör en affisch.

Under eftermiddagen fick eleverna delta i workshops om alltifrån den rörliga bildens makt till makt och grupptillhörighet. Alice Nord, Barin Barwari, Sam Bakos och Sebastian De Carolis, går alla tredje året på Kungsholmens västra gymnasium. De deltog i en workshop som handlade om aktivism och samhällsmakt.

- Vi fick välja ett ämne som vi ville förändra, berättar Barin. Sedan fick vi även välja en metod för att kunna påverka frågan, exempelvis genom lobbying eller civil olydnad, och därefter beskriva hur vi skulle gå till väga för att utöva vår makt.

- Frågan vi ville påverka var skolan och elevinflytande, säger Sebastian. Vi tycker det är viktigt för det är många beslut i skolan som vi skulle vilja ta del i.

- Dagen har varit väldigt lärorik, jag har framförallt lärt mig att tänka kritiskt och så har det varit väldigt spännande att höra hur andra individer tänker och argumenterar, berättar Sam.

Man kan påverka mer än man tror

I Alice Nords workshopgrupp diskuterade man hur man kan påverka och förändra könsmaktsordningen, bland annat genom lobbying. De blev inspirerade av en av föreläsningarna tidigare under dagen som handlade om ämnet.

- Det här har varit jätteintressant – jag hade ingen aning om att vi faktiskt kunde påverka så här mycket, säger Alice.

Vill öka elevers kunskap

Fest-i-Val är ett samarbete mellan det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet och Stockholms stads utbildningsförvaltning.

- En av våra uppgifter vid universitetet är att kommunicera vår forskning på ett intresseväckande sätt och det är Fest-i-Val ett bra exempel på. Genom föreläsningar och workshops lyfter vi viktiga frågor för ungdomar, säger Michele Micheletti, professor i statsvetenskap och en av initiativtagarna till Fest-i-Val.

- Maktfrågan är en av de viktigaste i vårt samhälle och man behöver lära sig metoder och tekniker för hur man kan utöva inflytande över sitt liv men också samhället i stort.