Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos / Michiel Saey

Den 15 mars i år organiserades Global Strike for Future – vad som tycks vara historiens hittills största globalt koordinerade ungdomsprotest, med närmare 2000 manifestationer i nästan 100 länder världen över.

För att undersöka vilka som deltar i dessa protester och vad de anser i klimatfrågan genomförde forskare i tio europeiska länder en samordnad enkätutdelning till deltagare i klimatprotester den 15 mars. I Sverige genomfördes undersökningar i Stockholm och Malmö. Utanför Sverige genomfördes undersökningar i Tyskland, Belgien, Italien, Schweiz, Polen och Österrike.

Preliminära resultat från enkätundersökningen i Stockholm

Nu presenteras några preliminära resultat från den enkätundersökning som genomfördes i Stockholm – som jämförs med undersökningarna i Malmö och andra europeiska länder.

- Våra resultat visar att elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna, men samtidigt är det många vuxna som deltar i protesterna. Det är i huvudsak kvinnor som protesterar, berättar Magnus Wennerhag, professor i sociologi vid Södertörns högskola, en av forskarna bakom rapporten.

Mer än var tredje skolelev som deltog i Global Strike for Future i Stockholm hade aldrig demonstrerat tidigare. Samtidigt hade en stor andel av eleverna verkat för en bättre miljö på andra sätt, exempelvis genom att förändra sin konsumtion och diet.

− En stor majoritet av klimatstrejkarna menade att Greta Thunberg påverkade deras beslut att delta i Global Strike for Future mycket eller ganska mycket. I jämförelse med klimatstrejkarna i andra länder var de svenska deltagarna mest påverkade av Greta, säger Mattias Wahlström, docent i sociologi, som också medverkat i undersökningen.

I rapporten finns även data för utbildningsnivå, organisationsmedlemskap, informationskanaler, partisympatier och klimatstrejkarnas syn på hur klimatförändringarna

Läs rapporten här: Global Strike for Future Stockholm 15 mars 2019 - Rapport om enkätundersökning (1465 Kb)

Medverkande forskare i undersökningen av Global Strike for Future i Stockholm:

Per Adman, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet
Joost de Moor, postdoktor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Katrin Uba, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet
Mattias Wahlström, docent i sociologi, Göteborgs universitet.
Magnus Wennerhag, professor i sociologi, Södertörns högskola.