Michele Micheletti är projektledare för det regeringsuppdrag som Stockholms universitet har fått för att stärka gymnasieelevers kunskap om demokratins utmaningar och möjligheter.

Vid Stockholms universitet ingår Statsvetenskapliga institutionen, HSD och JMK  i satsningen. Eventet planeras att äga rum vid alla tre lärosäten den 18 november – på plats eller digitalt, beroende på hur pandemin ser ut. Det blir föreläsningar och workshops för gymnasieelever.

Under 2020 har man förberett kunskapsmaterial i form av bland annat filmer. Från Statsvetenskapliga institutionen ingår Ludvig Beckman, Lenita Freidenvall, Naghmeh Nasiritousi och Ludvig Norman i förberedelserna.