Bild på Jonas Tallberg. Foto: Niklas Björling.
Professor Jonas Tallberg. Foto: Niklas Björling.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond initierade år 2019 det nationella forskningsprogrammet WASP-HS. Inom programmet ska forskare undersöka möjligheter och utmaningar relaterade till digitalisering, automation och artificiell intelligens. Ett av de forskningsprojekt som i år beviljas anslag finns vid Statsvetenskapliga institutionen.

Så här beskriver Jonas Tallberg projektet:
Artificiell intelligens (AI) utgör en teknologisk omvälvning med potential att förändra samhället i grunden och ses därför i ökad utsträckning av regeringar och internationella organisationer som ett område av strategisk vikt. Detta forskningsprojekt undersöker den framväxande globala regleringen av AI genom en kombination av rättslig, politisk och normativ analys. Vilka är de huvudsakliga regler, normer och principer som reglerar AI på internationell nivå? Vilka politiska och ekonomiska aktörer har varit inflytelserika i att forma dessa framväxande regelsystem? Vad är konsekvenserna av dessa regelsystem för rättvisa och demokrati?

Förutom Jonas Tallberg ingår även Eva Erman, Markus Furendal och Magnus Lundgren vid Statsvetenskapliga institutionen samt Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, i projektet.