Ludvig Beckman är författare till Konstnärsnämndens nya rapport "Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet".
Ludvig Beckman är författare till Konstnärsnämndens nya rapport "Självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet".

Detta mot bakgrund av att tryckfrihetsförordningen fyller 250 år, samtidigt som hot och trakasserier mot konstnärer skapar en otrygghet som kan leda till självcensur. Är yttrandefriheten en garanti för den fria konsten?

Rapporten går att ladda ner hos Konstnärsnämnden.