Måndag 3 juli

Motverka faktaresistens är allas ansvar – men vem gör vad?

Med Michele Micheletti, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet, Astrid Söderbergh Widding, rektor Stockholms universitet, Karin Helander, vicerektor för humanvetenskaperna, Stockholms universitet, Ulf Dernevik (MP), politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiministern, Christian Ottosson (C), kommunalråd i Huddinge och Janne Elvelid, Public Policy Manager Nordics, Facebook. Mer information.

Tisdag 4 juli

Så påverkar USA och Brexit det europeiska försvarssamarbetet

Med Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet, Magnus Ekengren, professor i statsvetenskap, Försvarshögskolan, och Anna Michalski, docent i statsvetenskap, Uppsala Universitet. Mer information.

Onsdag 5 juli

Geopolitikens återkomst? Framtida utmaningarna för säkerhetssamarbetet i Östersjöområdet

Med Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet, Magnus Ekengren, professor, Försvarshögskolan, Elias Götz, forskare, Centrum för Rysslandstudier, Uppsala Universitet, och Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Mer information.

Fredag 7 juli

Ryssland och ett nytt världspolitiskt läge

Med Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap, Försvarshögskolan och Stockholms universitet, Lena Bartholdson, enhetschef, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Kalle Kniivilä, journalist, Sydsvenskan, Carolina Vendil Pallin, forskningsledare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), och Bo Petersson, professor, Malmö högskola. Mer information.

 

Almedalen 2017 – Tre seminarier om faktatillit

I Almedalen diskuterar Stockholms universitet samhällsutmaningarna utifrån det aktuella kunskapsklimatet. Den 3 och 4 juli samtalar forskare och inbjudna gäster i tre seminarier om hur faktatillit kan motverka faktaresistens. Utgångspunkterna är ämnen som miljökemi, journalistik, statsvetenskap och datavetenskap. #faktatillit