Dagen inleddes med en föreläsning av Jenny Madestem, universitetslektor vid Södertörns Högskola och ett välkänt inslag i media, som talade om varför hon valde att börja studera statsvetenskap och vilka möjligheter en utbildning i statsvetenskap ger upphov till.

Panelsamtal om karriärmöjligheter

Studierektor Ola Svenonius moderade panelsamtalet om framtida karriärmöjligheter för statsvetare
Studierektor Ola Svenonius moderade panelsamtalet om framtida karriärmöjligheter.

Det efterföljande panelsamtalet fortsatte på samma tema. I samtalet deltog Martin Bodensten (Ramböll), Tom Jirlow (Försäkringskassan), Julia Hale (Swedwatch) och Ludvig Abrahamsson (Stockholms stad). Alla statsvetare men som idag har tjänster som på många sätt skiljer sig åt. På frågan om vilka kurser som bör kombineras med statsvetenskap för att bli attraktiv på arbetsmarknaden, var panelen enig om att det viktigaste var att låta det egna intresset och engagemanget få styra.

Seminarier och utställning med arbetsgivare

Efter panelsamtalet hölls två seminarier. Oxford Research, som är ett konsultföretag inom samhällsvetenskapliga analyser, utvärderingar och strategier, höll i en seminarium om hur ett uppdrag blir till och genomförs. Akademikerförbundet SSR anordnade ett seminarium om hur du ska tänka för att på bästa sätt hitta rätt jobb efter examen.

Rotundan fylldes av utställare och nyfikna studenter
Rotundan fylldes av utställare och nyfikna studenter.

Under dagen pågick även en utställning med över 25 arbetsgivare från både privat, offentlig och ideell sektor.

Statsvetardagen arrangerades av Statsvetenskapliga ämnesrådet – SVÄR, Stockholms universitets Politicesstuderande – SUPS och Statsvetenskapliga institutionen.