Marja Lemne är forskare och fil dr i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Marja Lemne är forskare och fil dr i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

En majoritet av riksrevisorerna som verkat sedan 2003 har en bakgrund i regeringskansliet. Det innebär risker. Likaså är det problematiskt att revisionen saknar bred närvaro i landet. Och alltför täta växlingar inom verksamheten borgar inte för förtroende, skriver forskarna Marja Lemne och Louise Bringselius.

Läs hela artikeln här.