Fil.dr. Marja Lemne.
Fil.dr. Marja Lemne.

Efter sommarens utdragna debacle kring Riksrevisionen och de tre riksrevisorernas avgång har riksdagen tillsatt en utredning om den framtida riksrevisionens innehåll och organisation. Men det är inte bara riksdagens granskning av förvaltningen som har brister och står inför förändringar. Det gäller i minst lika hög grad hur och i vilka former regeringen följer upp och granskar sina myndigheter, skriver Marja Lemne.

Läs hela artikeln på dn.se.

Mer om Marja Lemne.