Olof Ruin utkommer med boken "Tretal. En annorlunda memoar".
Olof Ruin utkommer med boken "Tretal. En annorlunda memoar".

Talet tre förekommer ofta i vår kultur. I denna annorlunda memoar lägger Olof Ruin, professor i statskunskap och samhällsdebattör, ett raster av tretal över sin egen bakgrund och omgivning, över personer han mött och verksamheter han har bedrivit. Han är ett av tre syskon, har levt i tre länder och bott framförallt i tre städer, Helsingfors, Lund och Stockholm o.s.v. I arton kapitel återkommer detta mönster i redovisningen av ett liv.

Boken utkommer i november, läs mer hos förlaget.

 

Text: Atlantis Bokförlag AB