Maud Eduards är sakkunnig ledamot i Rådet för mänskliga rättigheter.
Maud Eduards är sakkunnig ledamot i Rådet för mänskliga rättigheter.

Rådet för mänskliga rättigheter har till uppgift att bevaka hur Stockholms stad lever upp till de internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till. Det ska också vara ett rådgivande organ och en kunskapsresurs för stadens verksamheter för att stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna som innefattar jämställdhet, HBTQ och antirasism.

Läs mer om det nyinrättade rådet här.