Martin Vestergren får pris för årets bästa avhandling.
Martin Westergren får pris för årets bästa avhandling.

Vad är politisk legitimitet och vilka krav måste ställas på globala institutioner för att de ska anses vara legitima? Det är frågor som Martin Westergren behandlar i sin avhandling ”The Political Legitimacy of Global Governance Institutions: A Justice-Based Account”.

Högskoleföreningen i Stockholm delar varje år ut pris för mest framstående doktorsavhandling inom den humanistiska, den samhällsvetenskapliga och den naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Förutom Martin Westergren tilldelas även historikern Alf Sjöblom och fysikern Michael Gatchell priset.

Priset kommer att delas ut vid Högskoleföreningens höstmöte.

Läs mer om Martin Westergrens avhandling.

Mer information om Högskoleföreningen.