Marta Reuter är en av huvudtalarna på LedarskapsArenan.
Marta Reuter är en av huvudtalarna på LedarskapsArenan.

I samband med konferensen släpptes även den nya antologin Civilsamhället i det transnationella rummet. Marta Reuter är redaktör för antologin tillsammans med Abbas Emami och Filip Wijkström.

I antologin Civilsamhället i det transnationella rummet visar forskare från olika discipliner exempel på hur rörelser mellan och bortom traditionella nationalstater förändrar villkoren för det civila samhället. Exemplen är hämtade från forskning på svenska ideella organisationer.

Läs mer om konferensen här.

Läs mer om Marta Reuter här.